تازه های نشر عربی

نام کتاب: عقلانیت در اسلام

نویسنده: زکی المیلاد

ناشر: انتشارت ضفاف

بیروت،2014م    

الاسلام والعقلانیة ضد الجمود وضد الاستلاب

انتشارات ضفاف کتابی با عنوان«اسلام و عقلانیت» اثر نویسنده عربستانی«زکی المیلاد» را در 178 صفحه منتشر در بیروت منتشر کرده است.این کتاب تلاش نموده تا طرح عقلانیت در حوزه اندیشه اسلامی معاصر را مطرح نماید، چرا که این نگاه چندی است که در جوامع اسلامی به شدت کم رنگ شده و در حال تبدیل به نگاهی نامناسب شده است،زیرا این نگاه مردم را به نقد سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی، تربیتی و فرهنگی تشویق می کند. همچنین عقلانیت در اسلام از آنجا اهمیت دارد که دیگران تلاش نموده اند تا این نوع نگرش و اندیشه را به خود منتسب کنند و بطور حصر از آن خود بدانند و آن را به نام خود مصادره کنند و به آن افتخار کنند و آن را جدای از حوزه مسائل دینی بدانند و بگویند که طبیعت دین این است که عقل را در بند می کشاند و اجازه حرکت به آن نمی دهد، در حالیکه دین درست برعکس آن است، لذا نویسنده کتاب تلاش نموده تا با ارائه مقایسه ای میان اندیشه های مختلف و با استناد بر قرآن کریم و احادیث نبوی و فقه اسلامی این حقیقت را که از آن مسلمانان است، اثبات کند.                                                                           

کتاب در پنج فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است: فصل اول با عنوان مشکل طرح عقلانیت در اندیشه عربی معاصر به ارائه برخی شبهات و اشکالات در این باره پرداخته و با معرفی اندیشه و فرهنگ اروپائی و انتقادهایی که به اسلام شده است موانعی که بر سر راه معرفی فرهنگ اصیل اسلامی است را معرفی نموده و در نهایت به نقد اندیشه عربی معاصر می پردازد؛فصل دوم با عنوان مشکلات طرح عقلانیت در حوزه مسائل اسلامی معاصر به ریشه تاریخی این تفکر و بازتاب های آن و عقب ماندگی مسلمانان در عصر حاضر از اندیشه اصیل و ناب اسلامی در حوزه عقلانیت اشاره می نماید و از عقل و تفکر در اسلام حمایت و دفاع می کند؛فصل سوم با عنوان قرآن کریم و خطاب عقل وعقلانیت به ادبیات کلامی و زبان قرآن اشاره نموده و نشان می دهد که در قرآن سراسر به عقلانیت دعوت شده است؛فصل چهارم به بحث خاتمیت پیامبر اسلام و نقش عقل در اسلام می پردازد که علت خاتمیت پیامبر اکرم را نقش عقل در ارائه مسیر درست به انسان می داند و ضمن معرفی برخی نظریات اقبال لاهوری،دکتر شریعتی،دکتر شهید بهشتی،علامه طباطبائی، شهید مرتضی مطهری و دکتر سروش آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد؛ و در فصل پنجم با عنوان اصول فقه و تحول اندیشه عقلانی در حوزه اسلامی به مقولات عقلی در اصول فقه و یکی از ادله فقهی که همان عقل است اشاره نموده و به قاعده: آنچه که عقل حکم کند همان را نیز شرع حکم می کند اشاره نموده و آن را توضیح می دهد و در پایان نتیجه گیری خود را از مباحث مطرح شده ارائه می نماید.

 

 

نام کتاب: ماهنامه المستقبل العربی

نویسنده:کارشناسان و اساتید عرب

ناشر: مرکز مطالعات «الوحدة العربیة»، بیروت،2014م   

چهارصد و سی امین شماره از ماهنامه المستقبل العربی توسط مرکز مطالعات«الوحدة العربیة» در 207 صفحه در بیروت منتشر شده است.

در این شماره به موضوعات ذیل پرداخته شده است،روش توسعه با جهت گیری سوسیالیستی نوشته «سمیر امین»؛ نوآوری در اندیشه قومیت عربی نگارش «معن بشور»؛سازماندهی ملی گرایانه سری توسط جمال عبدالناصر بین سالهای 1965 تا 1986 م نوشته«عبدالغفار شکر»؛ آینده انرژی هسته ای در کشورهای عربی نگارش«عماد خدوری»؛گروههاییهودی در جنوب آفریقا نوشته«جمال محمد مصطفی بداد»؛نخبگان، حکومت و ایدئولوژی در الجزایر نوشته«مراد بن سعید، و صالح زیاتی»؛ و در ادامه درباره توسعه انسانی کشورهای عربی در قرن بیست و یکم با اولویت در ایجاد قدرت خرید در مردم مطالبی را می خوانیم؛ همچنین پیرامون مصیبت های اعراب و تمدنی که جهان را به پیشرفت کشاند اما در حال حاضر خود در حال از بین رفتن است، مقاله ای که بر گرفته از مجله اکونومیست است را مشاهده می کنیم؛«مجدی عبدالمعروف حسین احمد» نویسنده مقاله بعدی با نام نزاع ادبیات و قدرت است که به شرح و بررسی زندگینامه سیاسی ابن المقفع  می پردازد، همچنین مصاحبه ای با پژوهشگر عرب دکتر محمد السماک درباره جدایی دین از سیاست و کنار گذاشتن تندروی انجام شده که آن را شاهد هستیم و پس از آن فیصل درّاج منتقد عرب مقاله ای پیرامون پایاندوران نوگرائی ارائه نموده است؛«بوبکر صابة» نیز مقاله ای درباره اسلام و توسعه پایدار نگاشته که در ادامه آن را می خوانیم و «کابی الخوری» گزارشی از هفده کتاب عربی و خارجی و پنج مبحث علمی که به تازگی منتشر شده و به بازار نشر عرضه شده ارائه می نماید؛و در پایانروزشماری از حوادث جهان عرب ارائه شده است.

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 122 بازدید