جمهوری اسلامی ایران و تشیع در کانون اتهام

پاییز سال 2010، آغاز شروع جنبشی بود بود که از آن به بیداری اسلامی یاد می شود. این خیزش های مردمی، بیشتر کشورهای عربی را درنوردید و در تونس، مصر، لیبی و یمن منجر به تغییرات عمده در ساختار کارگزاران سیاسی نیز شد. همزمان با این تحولات، اندیشمندان و نویسندگان صاحب نظر به تحلیل و تبیین این تحولات پرداختند. در این میان جمهوری اسلامی ایران داعیه دار گفتمان "بیداری اسلامی" بوده، و این تحولات منجر به حضور وبروز جدی تر گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه گردید. این امر سبب شد که عده ای از دشمنان و برخی مغرضان دست به کار شده و علیه جمهوری اسلامی ایران، مکتب تشیع و وحدت امت اسلامی قلم فرسایی نمایند. سخنرانی ها، مقالات، کتب و محصولات فرهنگی این دسته افراد در صورتی که با پاسخ گویی منطقی برآمده از تعقل و تفکر پاسخ داده نشود، در نهایت منجر به ایجاد ذهنیت و تصویر منفی از مکتب تشیع و نظام جمهوری اسلامی در منطقه و جهان خواهد گردید.

اثر پیش رو که توسط جناب آقای محمد حسین هاشمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی تهیه و تنظیم شده است، به قصد رصد این تحولات و شناسایی آخرین مکتوبات، کتب و محصولات فرهنگی در این هجمه می باشد. امید است این پژوهش مورد توجه و عنایت علمای فاضل حوزه های علمیه، اساتید و دلسوزان مکتب تشیع و جمهوری اسلامی قرار گرفته و قدم ابتدایی برای نگارش کتب مفید و سودمند در جهت رفع اتهامات و تنویر افکار عمومی مسلمین باشد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک نمایید

/ 0 نظر / 24 بازدید