معرفی تازه های نشر عربی

 

 

نام کتاب:تشکیل دولت بعثی فراگیر در سوریه

 نویسنده:پروفسورریموند هینبوش و ترجمه دکتر حازم نهار                                    

ناشر: انتشارات ریاض الریس

بیروت، 2014م.

انتشارات«ریاض الریس» کتابی با عنوان« تشکیل دولت بعثی فراگیر در سوریه» اثر استاد دانشگاه اسکاتلند پروفسور«ریموند هینبوش» و ترجمه دکتر«حازم نهار» را در 510 صفحه در بیروت منتشر کرده است. این کتاب یکی از مهمترین کتابهای مرجع در تاریخ اجتماعی و طبقاتی به قدرت رسیدن  حزب بعث در سوریه به شمار می رود.در این کتاب تحلیلی عمیق و دقیق درباره قدرت حزب بعث در به قدرت رساندن خانواده اسد در سوریه و باقی ماندن آنها در قدرت به مدت چهل سال ارائه شده، ونویسنده با ارائه برخی مطالب برای درک بهترعوامل تداوم حکومت حافظ اسد و موفقیت این خانواده در موروثی نمودن قدرت و انتقال آن به فرزند خود بشار مطالبی بیان نموده است،و نیز نگاهی به روشها و اصول اجتماعی بافت روستائی اقشار نظامی که قدرت را از سال 1963م در این کشور بدست گرفتند انداخته است.نویسنده همچنین به اصول اجتماعی انقلاب سوریه که مدعی است از اقشار مختلف اجتماعی سوریه برخاسته پرداخته و می گوید که حزب بعث سوریه مدعی است که از اقشار مختلف این کشور حمایت می کند.همچنین درباره بشار اسد و قدرت نظامی فرقه گرایانه وی و ابعاد مختلف مردمی، دینی، اجتماعی و سیاسی انقلاب سوریه مطالبی بیان شده است.  کتاب در ده فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است: فصل نخست: نظریه سیاسی و اوضاع حزب بعث سوریه،فصل دوم: زمین خواران و کشاورزان سنتی در سوریه،فصل سوم: بحران رژیم سننتی سوریه و تغییر اجتماعی و نزاع اجتماعی،فصل چهارم:نزاع بر سر قدرت و ابزارهای نظام برای به رخ کشیدن قدرت خود به مردم که عبارتند از ارتش و حزب بعث،فصل پنجم:تشکیل نظام حکومتی بعث و به قدرت رسیدن این حزب؛فصل ششم:ارکان قدرت در دولت سوریه که شامل ارتش،حزب وبروکراسی اداری است؛فصل هفتم:ارتباط دادن دولت با جامعه و متحد کردن کشاورزان؛ فصل هشتم:دولت و روستا وسیاست های روستائی دولت با توجه به چالش های اجتماعی؛ فصل نهم:اسلام سیاسی و نزاع فرقه گرایانه و مخالفان غیر نظامی در سایه وجود حزب بعث،فصل دهم: ملی گرائی استبدادی و تشکیل دولت در سایه حزب بعث.                  

 

 

 

 

نام کتاب: جنبش های اعتراض آمیز کشورهای عربی

نویسنده: ده نفر از نویسندگان عرب

تنظیم:عمرو الشوبکی

ناشر: مرکز مطالعات«الوحدة العربیة»

بیروت-2014م

مرکز مطالعات«الوحدة العربیة» اخیراً کتابی با عنوان« جنبش های اعتراض آمیز کشورهای عربی» اثر ده نفر از نویسندگان عرب و تنظیم «عمرو الشوبکی» را در 413 صفحه در بیروت منتشر کرده است.انقلاب های برخی کشورهای عربی در سالهای اخیر ناشی از یک شرایط آنی و لحظه ای نبوده بلکه نتیجه فشارهایی است که در دهه های اخیر بر این جوامع آمده و جنبش های اعتراض آمیزی که به دلیل نابسامانی اوضاع اقتصادی،اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشورهای عربی در سایه حاکمیت های مستبدانه بوجود آمده است.فصل های نه گانه این کتاب به عوامل تاریخی و شرایط درونی،داخلی  و خارجی این جنبش های اعتراض آمیز منتهی به انقلاب های عربی پرداخته است،این جنبش ها در طی دهه های گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و عوامل پس پرده و انگیزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز عوامل مذهبی و یا  گروهی آنها همچنین ساختار،ابزار کار و پیشرفت فکری و سیاسی آنها در بُعد زمانی و اهداف اصلی این گونه جنبش ها مورد مطالعه قرار گرفته است.همچنین تلاش شده تا به نوعی این گونه حرکت های اعتراض آمیز مورد ارزیابی قرار گیرد و افقی از آینده این جوامع ترسیم شده و گروههایی که در این امر نقش داشته اند معرفی شده اند.کتاب به بررسی نمونه ای جنبش های اعتراض آمیزکشورهای الجزائر،سوریه، اردن، مصر، مراکش،لبنان و بحرین در فصل های جداگانه پرداخته است.فصل نخست کتاب نگاهی عمومی به جنبش های اجتماعی و تجربیات آنها انداخته است،فصل دوم به ریشه های تاریخی این گونه جنبش های اجتماعی در کشورهای عربی پرداخته و در فصل سوم نگاهی به جنبش های اعتراض آمیز در کشور مراکش اختصاص دارد و فصل چهارم به جنبش های اعتراض آمیز لبنان و فصل پنجم نگاهی به اعتراض های مصر و تحولات آن اختصاص یافته فصل ششم به جنبش اعتراض آمیز بحرین و جامعه سیاسی این کشور توجه نموده و در فصل هفتم جنبش های اعتراض آمیز الجزائر و حقایق و افق های آن مورد بررسی قرار گرفته و فصل هشتم جنبش های اجتماعی سوریه در دهه اخیر بررسی و در نهایت در فصل نهم جنبش های اعتراض آمیز در کشورهای عربی بطور عمومی مورد مطالعه قرار گرفته و به نمونه هایی نظیر کشور اردن اشاره شده است.

 

نام کتاب: ادبیات قدرت و ادبیات متضاد

نویسنده: دکتر عبدالواسع الحمیری

ناشر: دار العربی

بیروت،2014م

انتشارات العربی کتابی با عنوان« ادبیات قدرت و ادبیات متضاد» نوشته دکتر«عبدالواسع الحمیری» را در 344 صفحه در بیروت منتشر کرده است.

این کتاب در حقیقت بحثی است پیرامون متون ادبیات قدرت و ادبیات متضاد است که در متون شعری است که از طریق رسانه های مختلف در کشور یمن بین سال های 1938 تا 1962 م منتشر می شده است.

از آنجا که این گونه ادبیات نقش مهمی در جنبش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در کشور یمن داشته لذا نویسنده کتاب بر آن شد تا این نوع ادبیات را در بوته نقد و بررسی قرار دهد و تاریخچه این گونه ادبیات گفتاری و اهمیت آن را در به جریان انداختن جنبش های مردمی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. و از سوی دیگر محققان و کارشناسان با جمع آوری این گونه متون سعی می کنند تا از آنها به عنوان منابعی اجتماعی و سیاسی برای بررسی ریشه های اختلافات و عوامل ایجاد جنبش های مختلفی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در جوامع عربی و به عنوان نمونه کشور یمن بهره ببرند.

کتاب در دو بخش کلی و هر بخش در چند فصل با عناوین کلی ذیل تنظیم شده است:

بخش نخست: پیرامون دنیای ادبیات گفتاری بوده که شامل سه فصل می باشد، فصل نخست درباره سیطره نمادهای قدرت بر ساختار ادبیات گفتاری سخن می گوید وفصل دوم جایگاه مدح و ستایش در ارکان خطابه ها را مورد بررسی قرار داده است، فصل سوم جایگاه عموم مردم در ارکان خطابه های اجتماعی وسیاسی را شرح می دهد ؛ بخش دوم شامل دو فصل ذیل می باشد، فصل نخست درباره انواع تصاویری که سخنرانان مسائل سیاسی و اجتماعی برای بیان مفاهیم خود از آن استفاده می کنند و فصل دوم درباره نوع ادبیات و آهنگ متن سخنرانی ها سیاسی در به حرکت انداختن مخاطبین و ایجاد انگیزه در آنان بحث می‌کند.       

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.                                                

/ 0 نظر / 113 بازدید